Risicominimalisatiematerialen voor mycofenolaat-bevattende geneesmiddelen

Welkom op deze website. U vindt hier de risicominimalisatiematerialen voor mycofenolaat-bevattende geneesmiddelen. Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen en bestaat uit documenten voor zowel de patiënt als de voorschrijver.

Klik op de links hieronder om de materialen in te zien en te kunnen downloaden:

Risicominimalisatiemateriaal voor patiënten

Bekijk materiaal Download materiaal

Risicominimalisatiemateriaal voor voorschrijvers

Bekijk materiaal Download materiaal

Aanvullende informatie over uw geneesmiddel is beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

Voor het melden van bijwerkingen, voor medische informatie of het opvragen van extra materiaal kunt u contact opnemen met de handelsvergunninghouder zoals vermeld in de patiëntenbijsluiter.